TARIEVEN

Na elke les opzegbaar: beste garantie voor kwaliteit. Les & Slaag verkoopt geen pakketten. Pakketten hebben meestal het voordeel dat je een iets lager uurtarief betaalt, maar er zitten ook nadelen aan vast. Voorbeeld: in 3 maandelijkse perioden betaal je de totale som, maar je besluit om een jaar te gaan reizen of je breekt je pols. Wat dan? Een ander nadeel is dat als je ontevreden bent met de lessen, je niet meer van de rijschool af kan. Om al die redenen werkt Les & Slaag niet met pakketten maar gewoon op uurbasis. Ben je ontevreden dan kun je na afloop van elke les stoppen. De beste garantie voor kwaliteit.

Uurtarief. Les & Slaag hanteert 1 tarief ongeacht of je nu gedurende kantoortijden, door de week of in het weekend rijdt. Hetzelfde tarief ook wanneer je de auto gebruikt voor de tussentoets of het examen: €59 inclusief 21% BTW. De CBR-kosten die ik namens jou betaal voor de examens, reken ik zonder opslag aan je door.

Facturatie: 1 keer per maand en overzichtelijk. Aan het eind van de maand stuur ik je een factuur. Hierop staat precies op welke dagen je les had, de totale lesduur van die maand, het uurtarief, een BTW-specificatie en het totaalbedrag.

Betalingstermijn. De betalingstermijn van de factuur is 8 dagen. Voor de eventuele tussentoets en het praktijkexamen stuur ik je een factuur direct nadat wij het examen hebben gereserveerd. Dus je betaalt voorafgaande aan het examen. Nodig omdat ik ook aan het CBR moet betalen voorafgaande aan jouw examen.

Drive & Go: in 30 uur achter het stuur.


Neem contact met mij op via 06 55373092 of via lesenslaagrijschool@gmail.com